Formulieren en werkafspraken

Een BuurtWerkKamer wil drempelloos zijn voor bewoners. Dus geen onnodige intakeformulieren of registraties.
En ook geen ingewikkelde papieren voor onze vrijwilligers en medewerkers. We willen namelijk dat zij hun tijd en energie maximaal kunnen steken in het contact met de bewoners zelf.
Daarom gebruiken we alleen papierwerk als dat het onderlinge contact en ons werk in de BuurtWerkKamer gemakkelijker maakt, tijd oplevert en ons echt iets extra’s biedt.

De hulpmiddelen die wij gebruiken voor onze vrijwilligers en medewerkers zijn:

Corona-afspraken

Formulieren algemeen

Formulieren BuurtWerkKamer-bus

Werkbeschrijvingen medewerkers       

Werkafspraken en werkwijzen