In het nieuws

BuurtWerkKamerCoöperatie zoekt enthousiaste bestuursleden

31 maart 2023

Het bestuur van de BuurtWerkKamerCoöperatie bestaat al vanaf de oprichting in december 2015 uit drie personen: een penningmeester, een secretaris en een voorzitter. Een uitbreiding van het bestuur van drie naar vijf bestuursleden is nodig omdat we blijven groeien en ons blijven ontwikkelen.
Door het vertrek van de penningmeester zoeken we per direct iemand die deze plek graag bij ons wil innemen. Tegelijkertijd zoeken we nog twee nieuwe bestuursleden die voor ons de ambassadeur willen zijn in respectievelijk Utrecht en Eindhoven.

In 2015 zijn we gestart met drie BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost. Inmiddels zijn we actief op acht locaties in drie gemeenten, terwijl een uitbreiding naar nog meer locaties reëel is.
Met een jaaromzet van ruim 1 miljoen euro en met meer dan dertig betaalde medewerkers, meer dan 300 vrijwilligers en ruim 2.000 unieke deelnemers per jaar zijn we in een paar jaar tijd flink gegroeid. Die groei vraagt steeds meer van ons als bestuur. Daarnaast willen we onze manier van werken graag blijven ontwikkelen. Hoe kunnen we alle afzonderlijke BuurtWerkKamers nog professioneler ondersteunen? En hoe kunnen we tegemoet blijven komen aan de behoefte aan nieuwe locaties? Want regelmatig kloppen bewonersgroepen, woningcorporaties en gemeenten bij ons aan en vragen of er bij hen ook een BuurtWerkKamer kan komen. En dan willen we geen ‘nee’ verkopen. Kortom, genoeg te doen.

In onderstaande vacaturetekst vind je meer informatie over wat we vragen en kunnen bieden aan een nieuw bestuurslid.
Interesse in een bestuurlijke rol bij de BuurtWerkKamerCoöperatie? We maken graag kennis met jou. Voor contactgegevens zie de vacaturetekst.

Lees de vacaturetekst bestuursleden BuurtWerkKamerCoöperatie 2023

Op de foto: Groepsfoto Algemene Ledenvergadering, juni 2022


BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost ten onrechte gekort in coronajaar 2020

14 november 2021

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft aangekondigd een bedrag van € 16.832 terug te willen vorderen bij de drie BuurtWerkKamers in Zuidoost. Dit omdat deze BuurtWerkKamers in coronajaar 2020 niet alle afgesproken prestaties zouden hebben geleverd. Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkKamerCoöperatie, vindt dit onbegrijpelijk. ‘De BuurtWerkKamers Casa Jepi Makandra, MultiBron en De Handreiking hebben in 2020 zelfs meer voor kwetsbare bewoners gedaan dan gepland. Als het stadsdeel blijft vasthouden aan deze onterechte terugvordering, dan brengt ons dat aan de rand van de financiële afgrond.’
De BuurtWerkKamerCoöperatie heeft dan ook bezwaar gemaakt tegen de terugvordering en aan het bestuur in Amsterdam Zuidoost  gevraagd de vordering in te trekken.

Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie
Lees de bezwaarbrief van de BuurtWerkKamerCoöperatie 
Lees de brief van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost


Programma Schoon Schip bewezen effectief

31 oktober 2021

Het programma Schoon Schip, dat in de BuurtWerkKamers gebruikt wordt als schuldhulptoeleidingsprogramma, is een effectieve interventie. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek vond plaats mede op verzoek van de Stichting Van Schulden naar Kansen (VSNK/Aegon). De Hogeschool van Amsterdam voerde het onderzoek uit.
Schoon Schip is een door de BuurtWerkKamerCoöperatie zelf ontwikkelde methodiek waarin ervaringsdeskundige vrijwilligers en medewerkers kwetsbare bewoners helpen bij het inzichtelijk maken van hun inkomsten en uitgaven. Ook worden zij geholpen bij de administratie van hun geldzaken en het betalingsgedrag dat daarbij komt kijken.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat de deelnemers aan Schoon Schip financieel zelfredzamer worden. Ook merken zij een significante verlichting van de schuldenlast.
De positieve effecten van Schoon Schip werden binnen de BuurtWerkKamers al ervaren. Nu zijn die ervaringen dus onderschreven door onderzoek.

Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie
Lees het onderzoeksrapport Van schulden naar kansen
Bekijk de film over de schuldhulpmethodiek Schoon Schip


Nieuwe plek voor BuurtWerkKamer De Verbinding

8 januari 2021

Na een zoektocht van maanden heeft de Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding een locatie gevonden aan de Kenaustraat 42a in Zuilen, in het gebouw van de Stichting Culturele OntspanningsVereniging (COV). COV is een bewonersorganisatie die al bijna 75 jaar actief is in Zuilen (opgericht in 1945).
De plek waar De Verbinding in 2018 is gestart, aan de Elsenburglaan, moest in oktober 2020 worden gesloopt. Met veel dank aan het Leger des Heils kon De Verbinding toen tijdelijk gebruik maken van de ruimte bij Bij Bosshardt aan de Pr. Margrietstraat. Nu heeft de BuurtWerkKamer dus een nieuwe locatie gevonden.
Op 7 januari jl. is het nieuwe huurcontract ondertekend in de COV-ruimte die grenst aan de BuurtWerkKamer en werd de samenwerking met COV – op gepaste afstand – gevierd.
De  locatie is vooralsnog tijdelijk. De gemeente gaat de komende tijd samen met de BuurtWerkKamerCoöperatie na of  Zuilen de meest aangewezen buurt is voor een derde Utrechtse kamer, naast de kamers in Ondiep en Leidsche Rijn Centrum.

Op de foto: Namens COV werd het huurcontract getekend door (achter de tafel van links naar rechts) de bestuursleden Ron van Essen (voorzitter), Cheryl van Essen (secretaris) en Rosita Stegeman (penningmeester). Namens de BuurtWerkKamer De Verbinding tekenden (voor de tafel van links naar rechts): Bernadet Veer-Van den Broek (voorzitter bewonersvereniging De Verbinding), Gert Dijkstra (voorzitter ondersteunende BuurtWerkKamerCoöperatie) en Sunita Choté (teamcoördinator BuurtWerkKamer De Verbinding en tevens de fotograaf).


Samen Sterk sluit op Gravesteijn én blijft toch bestaan

18 december 2021

Het stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost blijft bij haar standpunt en beëindigt op 31 december 2020 de subsidie voor BuurtWerkKamer Samen Sterk.
Noodgedwongen zal Samen Sterk daarom op oudjaar 2020 de deuren sluiten op Gravesteijn 28-30.
Dat doet pijn, vooral bij alle kwetsbare bewoners die in deze kamer een thuis hadden, er terecht konden met allerlei hulpvragen en zich via diverse activiteiten inzetten voor de G-buurt in Amsterdam Zuid-Oost.
Toch blijft Samen Sterk bestaan. Omdat de nood bij vele bewoners hoog is en de BuurtwerkKamer duidelijk in een behoefte voorziet, mag de BuurtWerkkamer niet ophouden. Het bestuur gaat op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Vanaf 1 januari 2021 zijn alle deelnemers en vrijwilligers van Samen Sterk uiteraard van harte welkom op één van de andere drie BuurtWerkKamers in Zuidoost, bij MultiBron, De Handreiking of Casa Jepie Makandra.

Lees het uitgebreide nieuwsbericht

Op de foto: Het team van Samen Sterk ruimt op en zegt: ‘Tot ziens!’


Brand verwoest BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn

7 november 2020

In de vroege ochtend van zaterdag 7 november jl. is BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn tot de grond toe afgebrand. Inbrekers hebben de brand veroorzaakt. Voor de vrijwilligers en alle bewoners die op de BuurtWerkKamer rekenen, voor een praatje, een hulpvraag of om samen iets te ondernemen, is dit een gebeurtenis met een enorme impact.

Door de inspanning van velen zat de BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn net weer in een stijgende lijn, na een reeks van tegenslagen. Eind 2019 moest de kamer verhuizen uit de locatie bij Den Hoet. De nieuwe locatie aan het Berlijnplein was niet op tijd af. Noodgedwongen werd gestart in een kaal gebouw met een modderpoel voor de deur. Toen de ruimte was ingericht, met de inzet van talrijke betrokkenen, brak corona uit, met alle beperkingen van dien.
De brand komt hierdoor extra hard aan. Voor de deelnemers en de grote groep vrijwilligers zal het tijd nodig hebben om deze gebeurtenis te verwerken.

Vele vrijwilligers hebben ontelbare uren geïnvesteerd in het opknappen en inrichten van de locatie aan het Berlijnplein, waardoor het een prettige en huiselijke plek werd voor kwetsbare bewoners van Leidsche Rijn. Vele partners van de BuurtWerkKamer en buurtbewoners doneerden daarvoor allerlei spullen. Niet alleen kantoorspullen zijn in vlammen opgegaan, ook veel dierbare, persoonlijke spullen. Al bestaat de hoop dat de schade voor een deel vergoed zal worden, het verlies daarvan is onvervangbaar.

De komende dagen zal het team van de BuurtWerkKamer er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Hart voor Leidsche Rijn door kan in een nieuwe (tijdelijke) locatie. Dat is de uitdrukkelijke wens van iedereen die betrokken is bij de kamer: de deelnemers én vrijwilligers. Iedereen die daarbij kan helpen is welkom!

Het metalen hart dat klaarstond om op de gevel te worden geplaatst, heeft de brand overleefd. Alleen de lampjes zijn gesmolten. Het team van Hart voor Leidsche Rijn kijkt ernaar uit om in de zeer nabije toekomst dit hart een prominente plek te geven op de gevel van een nieuwe locatie. En bij de opening zal het hart weer feestelijk schijnen. Want Hart voor Leidsche Rijn zal zich nu en in de toekomst blijven inzetten voor de kwetsbare bewoners van Leidsche Rijn.


BuurtWerkKamers open tijdens gedeeltelijke lockdown

15 oktober 2020

Tijdens de zogenoemde gedeeltelijke lockdown kunnen de BuurtWerkKamers gelukkig open blijven, ook voor de kleine groepsactiviteiten en de eettafels. Wél met extra afspraken zodat het voor iedereen veilig blijft.
Afhankelijk van de lokale situatie maakt elke BuurtWerkKamer een eigen afweging in wat wél en niet meer kan.

Lees de corona-afspraken BuurtWerkKamerCoöperatie van 15 oktober 2020


Bewoners Amsterdam Zuidoost maken juridisch bezwaar tegen sluiten Samen Sterk en dienen klacht in tegen bestuurder Jakob Wedemeijer

11 juni 2020

Op 9 juni jl. hebben de vier bewonersverenigingen van de BuurtWerkKamers in Zuidoost, samen met de ondersteunende BuurtWerkKamerCoöperatie, in een brief aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Zuidoost laten waarom ze het onbegrijpelijk vinden dat het stadsdeel de subsidie voor BuurtWerkKamer Samen Sterk per 1 januari 2021 wil beëindigen. Dit deden ze namens de 2.292 kwetsbare bewoners in Zuidoost die aan de BuurtWerkKamers deelnemen, de 975 leden van de vier bewonersverenigingen en de 121 vrijwilligers. In een tweetal bijeenkomsten waarin de bestuursleden van deze bewonersverenigingen hierover bij elkaar kwamen tekende zich al snel een scherpere conclusie af: het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsdeel werd niet alleen onbegrijpelijk gevonden, maar ook onbehoorlijk.

Juridisch bezwaar
Op 15 juni jl. is juridisch bezwaar aangetekend tegen het besluit van het dagelijks bestuur van Zuidoost. Voor het eerst in de historie van de BuurtWerkKamers, die bestaan sinds 2011, wordt een besluit ook juridisch aangevochten. Tot nu toe organiseerden bewoners en deelnemers bijna jaarlijks protestdemonstraties en zochten de verantwoordelijke bestuurders op, om zo dreigende sluitingen af te wenden.  Weliswaar met succes, maar voor de bewonersverenigingen is de maat vol. Zij vinden dat het niet nodig moet zijn om steeds weer te demonstreren voor het voortbestaan van BuurtWerkKamers, die zich inmiddels hebben bewezen. De kamers presteren aantoonbaar goed, hebben draagvlak bij de bewoners in Zuidoost, zijn bewonersgestuurd en goedkoop, bieden werkplekken voor bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (social return) en leveren een unieke meerwaarde voor vele kwetsbare bewoners in Zuidoost.

Klacht
Op 10 juli jl. heeft de BuurtWerkKamerCoöperatie namens het gehele bewonerscollectief ook een formele klacht ingediend bij de klachtencommissie van de gemeente Amsterdam. De klacht gaat over het ‘niet correcte contact’ en het ‘met opzet kwaad spreken over het collectief’ door de ambtelijke accounthouders bij het stadsdeel Zuidoost en, in het bijzonder, door de eindverantwoordelijke portefeuillehouder bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost Jakob Wedemeijer.
De BuurtWerkKamers hebben de klacht vooral ingediend omdat kwetsbare bewoners in Zuidoost ‘beter verdienen’ en het stadsdeel niet op deze ‘bestuurlijk onbehoorlijke manier’ met zijn actieve bewoners in de stad hoort om te gaan.

Lees het juridische bezwaar tegen het besluit van het dagelijks bestuur van Amsterdam Zuidoost om Samen Sterk te sluiten
Lees de klacht van de BuurtWerkKamerCoöperatie over de ambtelijke accounthouders van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost (openbare, geanonimiseerde versie)
Lees het evaluatierapport over de BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost door bureau RadarAdvies

Op de foto: Op 24 mei 2018 spreekt Muriël Dalgliesh, toenmalig voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, de bewoners en vrijwilligers toe bij de opening van BuurtWerkKamer Samen Sterk en gaf haar volledige steun aan het initiatief. 


Tweedeling groeit door coronacrisis: ‘Vaak zie je de wanhoop’

20 juni 2020

Door de coronacrisis groeit de tweedeling. Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in Amsterdam verdrievoudigd. In BuurtWerkKamer Multibron in Venserpolder, Amsterdam, krijgt armoede een gezicht. Met extra maatregelen is Multibron, net als alle andere BuurtWerkKamers, de afgelopen maanden open gebleven. Juist nu. Hier komen mensen die hulp nodig hebben bij schuldsanering, bij het aanvragen van een uitkering of een verwijzing naar een psycholoog. “Een afspraak is niet nodig,” zegt assistent-teamcoördinator Bianca Contrac. “Soms komen ze alleen voor een kopje koffie, dan zie je ze al tot rust komen. Maar vaak zie je de wanhoop.”

Lees het hele artikel in de zaterdag-editie van Trouw


BuurtWerkKamer Samen Sterk geen subsidie van stadsbestuur ondanks zeer positieve evaluatie

9 juni 2020

Het stadsdeelbestuur heeft de BuurtWerkkamerCoöperatie in een brief laten weten dat het per 1 januari 2021 de subsidie aan Samen Sterk beëindigt. vandaag hebben de vier bewonersverenigingen van de vier BuurtWerkKamers in Zuidoost – samen met de ondersteunende BuurWerkKamerCoöperatie – het stadsdeelbestuur een reactie gestuurd. In deze brief geven ze aan het besluit van het stadsdeelbestuur onbegrijpelijk te vinden. De BuurtWerkKamers zijn effectief en goedkoop, en Samen Sterk presteert buitengewoon, zo laat ook een externe evaluatie zien.

Onafhankelijk onderzoek: Samen Sterk presteert uitzonderlijk goed
Alle BuurtWerkKamers in Zuidoost presteren goed, maar Samen Sterk presteert boven verwachting en is inmiddels de kamer met het hoogste aantal deelnemers. De kamer voldoet aan alle doelen en ambities die het stadsdeel heeft om kwetsbare bewoners te bereiken en te laten deelnemen aan de samenleving. Dit wordt grondig en in de volle breedte onderschreven in een evaluatierapport van  bureau RadarAdvies. Dit evaluatie-onderzoek vond plaats in opdracht van het stadsdeelbestuur zelf.

BuurtWerkKamers als Samen Sterk zijn volledig bewonersgestuurd
Een belangrijke essentie van een BuurtWerkKamer is dat alle activiteiten binnen een kamer volledig bewonersgestuurd zijn. Dit komt ook tot uiting in de manier waarop de kamers zijn georganiseerd. Als een van de weinige organisaties in Zuidoost zijn de BuurtWerkKamers een vereniging en geen stichting.

Samen Sterk heeft een unieke en onderscheidende aanpak
Het stadsdeelbestuur verwijst naar zes organisaties die al zouden doen wat Samen Sterk doet. Maar de feiten laten zien dat dit niet zo is. In de reactie van de bewonersverenigingen wordt dit uitgebreid toegelicht.
Illustratief is het feit dat de BuurtWerkKamers tijdens de corona-crisis alles op alles hebben gezet om open te kunnen blijven en bereikbaar te zijn voor individuele hulpvragen van bewoners/deelnemers. Dit in tegenstelling tot deze zes organisaties. Die waren in de afgelopen corona-weken gesloten en vaak zelfs niet telefonisch te bereiken. In Bijlmer Oost was Samen Sterk de enige plek waar mensen terecht konden die juist nu vastlopen, zich juist nu extra geïsoleerd voelen, ook nu brieven blijven ontvangen van incassobureaus en juist nu, nog meer dan voorheen,  steun van elkaar nodig hebben.

Sluiting Samen Sterk staat haaks op feiten
Dat het stadsbestuur juist in deze periode laat weten Samen Sterk te willen sluiten zien de BuurtWerkKamers als een volstrekte ontkenning van alles wat Samen Sterk, en ook de andere BuurtWerkKamers in Zuidoost, hebben opgebouwd. Het stadsbestuur gaat voorbij aan het draagvlak dat Samen Sterk en ook de andere kamers hebben onder kwetsbare bewoners en eveneens aan de feiten die pleiten voor het voortbestaan van Samen Sterk, zoals ook beschreven in de evaluatierapportage van bureau RadarAdvies. De bewonersbesturen van de BuurtWerkKamers in Zuidoost vinden dit onbegrijpelijk.

‘Iets wat goed werkt en goedkoop is, moet open blijven.’
De vier Bewonersverenigingen van de vier BuurtWerkKamers in Zuidoost willen door, ook met Samen Sterk. De besturen van Samen Sterk, Casa Jepie Makandra, De Handreiking en Multibron zijn op 8 en 9 juni 2020 bij elkaar gekomen en hebben met ongeloof en een mengeling van boosheid en verdriet kennis genomen van de stappen die het stadsdeelbestuur wil zetten.
Komende maanden gaan zij een subsidieaanvraag voor 2021 indienen voor alle vier de BuurtWerkKamers,  inclusief Samen Sterk. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners/deelnemers. Zij willen dat ook Samen Sterk open blijft. ‘Elke wijk in Zuidoost verdient een BuurtWerkKamer, ook Bijlmer Oost. Iets wat goed werkt en goedkoop is, en ook nog eens gedragen wordt door mensen zelf, moet open blijven.’

Lees de brief van het stadsdeel Zuidoost over sluiten Samen Sterk
Lees de reactie van de BuurtWerkKamers op de brief van het stadsdeel Zuidoost
Lees het evaluatierapport van de BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost door bureau RadarAdvies


‘Vitaal Samen Sterk mag deuren niet sluiten.’

25 maart 2020

De bewonersvereniging Samen Sterk en de BuurtWerkKamerCoöperatie hebben samen in een brief aan de gemeente Amsterdam inhoudelijk gereageerd op het voornemen van Stadsdeel Zuidoost om de subsidie aan BuurtWerkKamer Samen Sterk per 1 juli 2020 misschien te stoppen. De redenen die het stadsdeel noemt, worden in de brief weerlegd met een feitelijke onderbouwing en heldere bevindingen:
– Samen Sterk heeft vanaf de start een enorme groei in deelnemers gerealiseerd;
– Samen Sterk is – net als iedere BuurtWerkKamer – grass root en bewonersgestuurd;
– Samen Sterk heeft een groot draagvlak onder deelnemers en bewoners in de buurt;
– Samen Sterk heeft een unieke meerwaarde in vergelijking met andere actieve organisaties in de buurt.
De conclusie van de bewonersvereniging en de BuurtWerkKamerCoöperatie is dat juist deze vitale bewonersorganisatie de deuren niet mag sluiten. Ze vragen het stadsdeel om samen op zoek te gaan naar de benodigde, nog ontbrekende financiering zodat Samen Sterk ook na 1 juli 2020 open kan blijven.
Lees de brief aan het Stadsdeel Zuidoost over de toekomst van BuurtWerkKamer Samen Sterk.

Op de foto: Op 17 december 2019 protesteert een grote groep bewoners bij de Stopera tegen het plotse bericht dat Samen Sterk per 2020 moet sluiten. Wethouder Rutger Groot Wassink en stadsdeelbestuurder Jacob Wedemeijer verlengen daarop de subsidie met een half jaar tot 1 juli 2020.


Aanscherping Corona-afspraken BuurtWerkKamers

24 maart 2020

Het zijn onzekere tijden. Bij de BuurtWerkKamers proberen we ons zo goed mogelijk te blijven inzetten voor onze mensen. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, kan dit alleen met duidelijke maatregelen en afspraken.
In het kort betekent dit het volgende.
Al sinds 16 maart jl. zijn alle BuurtWerkKamers gesloten voor alle groepsactiviteiten (net als bij de buurthuizen). Wél zijn we soms beperkt open voor dringende individuele hulpverlening en geestelijke zorg (net als vergelijkbare instellingen op dit domein). Dit werkt tot nu toe goed en veilig, als we ons maar strikt houden aan de afspraken. Welke afspraken dat precies zijn lees je in het document onderaan dit nieuwsbericht. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de voorschriften en regels van zowel de overheid als het RIVM.
Op dit moment spannen we ons in om aanvullende maatregelen te kunnen treffen, zodat we bijvoorbeeld bij hulpverleningsgesprekken extra beschermd worden door het gebruik van schermen, handschoenen en handgel.
Lees de corona-afspraken BuurtWerkKamerCoöperatie van 24 maart 2020.


Bewonersvereniging Samen Sterk opgericht

29 november 2019

Sinds de opening van de Amsterdamse BuurtWerkKamer Samen Sterk in mei 2018 zijn er veel bewoners actief geworden als vrijwilliger. Enkele van hen hebben – net als bij alle andere BuurtWerkKamers – een bewonersvereniging opgericht. Dat gebeurde vandaag officieel bij de notaris.
De bewonersvereniging Samen Sterk is nu medeopdrachtgever van de BuurtWerkKamerCoöperatie, die de kamers ondersteunt met diensten die de bewoners zelf niet (volledig) kunnen leveren maar die wel nodig zijn voor de continuïteit van de BuurtWerkKamers. De leden van de vereniging zijn de ogen en oren van de G-buurt en komen op voor de belangen van bewoners en vrijwilligers.

Op de foto: Bij de notaris voor de oprichting van bewonersvereniging  Samen Sterk. Staand van links naar rechts de drie bestuursleden: Erik Vink (penningmeester), Tico Dos Passos (secretaris) en Joy Lachman (voorzitter), alle drie actief bij Samen Sterk en bewoners uit de G-buurt.


Nu ook BuurtWerkKamer in Amsterdam Nieuw-West

7 november 2019

Vanmiddag is de nieuwe Amsterdamse BuurtWerkKamer GeuzenNest in Geuzenveld officieel geopend. Naast de vier kamers in Zuidoost heeft nu ook Amsterdam Nieuw-West een BuurtWerkKamer.
Nooit eerder werd een opening van een nieuwe BuurtWerkKamer zo druk bezocht.
Het officiële startmoment was de ondertekening van de samenwerkingsafspraak. Daarvoor schoven alle betrokken partijen aan: Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver, Bettina de Jong van Eigen Haard, Ronald van Dijk van Rochdale, Jeroen van Ammers van Stadgenoot, Gert Dijkstra van de BuurtWerkKamerCoöperatie en Bouchra Mouwatakil en Najat El Hattachi namens de bewoners. Daarna is de jongste loot aan de BuurtWerkKamer-stam met veel enthousiasme ten doop gehouden.
Bekijk de samenwerkingsafspraak van BuurtWerkKamer GeuzenNest.

Op de foto: Bettina de Jong van Eigen Haard, Ronald van Dijk van Rochdale en Jeroen van Ammers van Stadgenoot na het lappen van de ramen van het gedoopte GeuzenNest


Mozaïekbanken verbinden culturen

29 oktober 2019

Bij BuurtWerkKamer TOP in Utrecht vonden ze het raar: bij hen om de hoek lag het grote plein Plantage, maar je kon er nergens zitten. Dat moest anders. Sinds vandaag staan er vier banken. Geen gewone straatbankjes, maar grote kleurrijke mozaïeksofa’s, met daarop woorden die blij maken uit allerlei talen.

Met subsidie van de gemeente gingen vrijwilligers van BuurtWerkKamer TOP en buurtbewoners aan de slag. Ze zijn meer dan een half jaar samen in de weer geweest met stukjes tegels in allerlei kleuren. De BuurtWerkKamer lag er vol mee. Volgens een samen bedacht patroon plakten ze de stukjes op platen. Met de platen bekleedde kunstenaar Job Bisscheroux de betonnen banken.

Foto: FEM fotoshop Utrecht


Formulierenhulp in de BuurtWerkKamer

11 oktober 2019

‘Papieren zijn heel erg moeilijk in te vullen voor de meeste mensen. Vroeger was het gewoon “je belt” en er komt iemand langs van de wmo. Alles werd geregeld. Nu moet je alles zelf doen’, legt Bernadet Veer uit. En dat kunnen heel veel mensen niet, zo is haar ervaring. Zeker nu alles digitaler is geworden.
In de Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding helpt Bernadet als vrijwilliger mensen uit de buurt met het invullen van allerlei formulieren. Uit ervaring weet ze hoe moeilijk het is om alles te regelen als je in de problemen zit. En juist dan is dat belangrijk.
Formulierenhulp is er bij alle BuurtWerkKamers. Of het het nu om een wmo-aanvraag gaat, bijvoorbeeld voor een scootmobiel, of over het inschrijven als woningzoekende, buurtbewoners die moeite hebben met het invullen van de papieren kunnen langskomen voor hulp. Ook uitleg bij brieven van instanties en hulp bij het geven van een reactie daarop, hoort bij de Formulierenhulp van de BuurtWerkKamers.
Bekijk het item van U in de Wijk/Rtv Utrecht:


Moestuin versterkt buurt

19 juni 2019

Een prachtig voorbeeld van eigenaarschap is de buurtmoestuin in Amsterdam Zuidoost. Buren van verschillende afkomst gingen aan de slag met de aanleg van een moestuin op een braakliggend stukje grond. Inmiddels vormen ze een hechte groep. Ze onderhouden de moestuin en koken met de producten die er groeien. Het initiatief kwam van de BuurtWerkKamer De Handreiking. Vrijwilligster Carlien Oudejans nam het initiatief en zocht samenwerking met de gemeente en organisatie Groei&Bloei.


Nationale Nederlanden en BuurtWerkKamers samen succesvol in schuldhulp

21 mei 2019


Schulden maken ziek. Mensen met schulden doen maar liefst 20% meer beroep op de zorg dan mensen zonder schulden. Het betalen van zorgpremies schiet er vaak als eerste bij in. Zorgverzekeraars hebben dan ook belang bij minder schuldenaren.
Nationale Nederlanden (NN) is de eerste zorgverzekeraar die vanuit deze optiek de BuurtWerkKamers steunt. Sinds 2016 ontvangt de BuurtWerkKamerCoöperatie van het NN-initiatief Van Schulden naar Kansen een financiële bijdrage voor het project Schoon Schip, dat daardoor enorm aan slagkracht heeft gewonnen. Het project helpt mensen om orde en overzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven en zo uit de problematische schulden te komen.
Het project Schoon Schip begon in één BuurtWerkKamer en is met het geld van NN uitgerold naar de andere drie BuurtWerkKamers in Amsterdam en verder geprofessionaliseerd. Met de steun vanuit NN wordt de aanpak van de BuurtWerkKamers door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op effectiviteit en verbetermogelijkheden. Inmiddels helpen de Amsterdamse BuurtWerkKamers jaarlijks ruim 150 mensen uit de schulden door hen toe te leiden naar de reguliere schuldhulpverlening, waar ze anders buiten de boot zouden vallen.
De aanleiding om bij een BuurtWerkKamer binnen te lopen is vaak een brief van een instantie die de bewoner niet goed begrijpt of een aanschrijving van een schuldeiser. Bij elke BuurtWerkKamer is het op orde krijgen van lastige formulieren en het aanpakken van problematische schulden een cruciale activiteit. Ook bij de vier BuurtWerkKamers in Utrecht, weliswaar daar nog zonder steun van een zorgverzekeraar. Naast de belangrijke support van gemeenten, uitkeringsinstanties en woningcorporaties zou de steun van zorgverzekeraars ook in Utrecht alleen maar winnaars opleveren.
Lees het Jaaroverzicht 2018 Stichting van Schulden naar Kansen, Nationale Nederlanden.

Op de foto: Mavis Dhoeman (assistent teamcoördinator BuurtWerkKamer Samen Sterk) en Dayenne Tempo (projectmedewerker Schoon Schip)


Samenwerking BuurtWerkKamers Utrecht opnieuw bezegeld

18 april 2019

Vanmiddag ondertekenden alle investeerders in de Utrechtse BuurtWerkKamers de samenwerkingsafspraak voor 2019. Daarmee gaven ze opnieuw de BuurtWerkKamerCoöperatie de opdracht de vier BuurtWerkKamers in Utrecht te ondersteunen en te zorgen voor een optimale uitvoering.
De ondertekenaars waren enerzijds de bewonersverenigingen van De Klop, Hart voor Leidsche Rijn, TOP en de bewonersvereniging in oprichting van De Verbinding. Zij investeren met uren.
Daarnaast waren de vier woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex en GroenWest aanwezig en de gemeente Utrecht. Zij investeren met euro’s.
Voorafgaand aan het ondertekenen vertelden de aanwezige vrijwilligers en medewerkers verhalen over de betekenis van de BuurtWerkKamers voor bewoners en buurt. Ook was er een terugblik op basis van de jaarrapportage 2018.
Na afloop werd er feestelijk getoast op alle partners. Zonder hen zouden de BuurtWerkKamers niet bestaan.
Bekijk de samenwerkingsafspraak 2019.
Bekijk de jaarrapportage 2018.


Ondertekening Amsterdamse Samenwerkingsafspraak 2019

21 maart 2019

Vanmiddag tekenden alle partijen die betrokken zijn bij de vier BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost de samenwerkingsafspraak voor 2019.  Bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de BuurtWerkKamers en de collega’s van de woningcorporaties en de gemeente Amsterdam bezegelden zo opnieuw hun samenwerking. Ze doen dit al voor de negende keer op rij.
Over iedere BuurtWerkKamer (Casa Jepie Makandra, MultiBron, De Handreiking en Samen Sterk) vertelden vrijwilligers en medewerkers verhalen om de andere aanwezigen een beeld te geven van wat in een kamer allemaal gebeurt. Ook was er aandacht voor de jaarrapportage van 2018, een succesvol jaar. Opnieuw waren er meer unieke deelnemers per kamer dan in het jaar daarvoor.
Bekijk de samenwerkingsafspraak 2019.
Bekijk de jaarrapportage 2018.

Op de foto: In BuurtWerkKamer Samen Sterk bijeen voor de ondertekening van de samenwerkingsafspraak voor 2019


‘Met een schuld ben je getekend voor het leven.’

9 februari 2019

Dayenne Tempo NOS interview 9 2 19

Dayenne Tempo vertelt in het NOS Acht Uur Journaal over haar motivatie om bij de BuurtWerkKamers mensen met schulden te helpen. Dit doet ze binnen het project Schoon Schip, naast haar baan als assistent teamcoördinator bij Casa Jepi Makandra, een van de BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost. Zelf diep in de schulden liep Dayenne bij de instanties tegen allerlei problemen aan. Vanuit die ervaringen weet ze als geen ander waar mensen met schulden in verstrikt kunnen raken.
Overheidsinstanties duwen burgers met betaalachterstanden nog steeds en te vaak onnodig diep in de financiële problemen, vindt ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij liet 2000 klachten analyseren die hij kreeg over invorderingspraktijken van onder meer de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (boetes), DUO (studiefinanciering) en het UWV (uitkeringen). Zijn conclusie is dat de overheid het voor mensen die in de schulden zitten vaak nog erger maakt dan het al is.
Lees het NOS-artikel en luister naar het verhaal van Dayenne Tempo.


Premier, burgemeester en stadsdeelvoorzitter samen op bezoek bij MultiBron

6 februari 2019

Rutte en Halsema op bezoek bij Multibron

Premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing bezochten BuurtWerkKamer MultiBron in Amsterdam Zuidoost.
Enthousiast en trots vertelde het team van MultiBron hun wat bij de BuurtWerkKamers gebeurt, met een enkele betaalde kracht en de inzet van al die vrijwilligers. Dat het desondanks elk jaar weer knokken is voor voldoende financiering bleef niet onbenoemd.


BuurtWerkKamer De Klop blijft toch open

19 december 2018

Wethouder Van Ooijen liet eerder deze week weten dat de gemeente alsnog met een financiële bijdrage over de brug komt voor BuurtWerkKamer De Klop. De Klop blijft daardoor open. De actieve vrijwilligers en deelnemers bij de BuurtWerkKamer zijn opgelucht. Hun inspanningen om de kamer te behoeden voor sluiting zijn niet voor niets geweest. Vandaag hebben ze bij de notaris bewonersvereniging De Klop opgericht.
Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie.

Op de foto: Aan tafel bij de notaris voor de oprichting van bewonersvereniging De Klop. Met secretaris Shirley Vrij (links) en voorzitter Els van der Zwet (rechts). Penningmeester Marija Scheeve ontbreekt op de foto.


Behandeling subsidieaanvraag De Klop niet goed gelopen

30 november 2018

Protest bij Stadskantoor Utrecht tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop

De behandeling van de subsidieaanvraag van De Klop is niet goed gelopen. Dat zei wethouder Van Ooijen tijdens de demonstratie tegen de dreigende sluiting van BuurtWerkKamer De Klop in Overvecht. ‘Het is van onze kant onhandig gegaan. We gaan nu op zoek naar een goede oplossing.’
Bekijk dit fragment in de uitzending van U in de Wijk
.
Bekijk het hele nieuwsitem van U in de Wijk.

Foto: Pim Geerts


Ruim 1.100 handtekeningen voor openhouden De Klop

30 november 2018

Ruim 1.000 handtekeningen tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop in Utrecht Overvecht

Vandaag kwamen 150 bezorgde bewoners naar het stadskantoor in Utrecht om wethouder Maarten van Ooijen een petitie aan te bieden, waarin ze pleiten voor het openhouden van BuurtWerkKamer De Klop.
Na het achterlaten van hun spandoeken, fluitjes en toeters op het Stadsplateau mocht iedereen naar binnen.
‘Door de BuurtWerkKamer heb ik weer een menswaardig bestaan,’ legde een bewoner aan de wethouder uit. Van Ooijen, na ontvangst van de petitie: ‘Ik ga mijn uiterste best doen om een oplossing te vinden. Geen woorden, maar daden, dat beloof ik u.’
Lees het nieuwsbericht in DUIC ‘Gemeente denkt mee over oplossing openhouden De Klop.’

Op de foto: Wethouder Van Ooijen met de petitie in zijn hand, omringd door bewoners in stadskantoor Utrecht
Foto: Pim Geerts


Handtekeningenactie tegen sluiting BuurtWerkKamer De Klop in volle gang

28 november 2018

Handtekeningenactie tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop in Utrecht Overvecht

BuurtWerkKamer De Klop in Overvecht mag niet dicht, vinden de actievoerders. Vrijdag 30 november a.s. bieden zij een petitie aan aan de verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen.
Als De Klop in januari dicht gaat, is dat volgens Gert Dijkstra, voorzitter van deBuurtWerkKamerCoöperatie, een groot verlies. ‘Het is een belangrijke plek voor wijkbewoners. Een ontmoetingsplek voor kwetsbare mensen. Hier kunnen ze elkaar steunen en actief worden in hun eigen buurt. Ze kunnen weer trots zijn op wat ze kunnen.’
Bekijk het nieuwsitem van RTV Utrecht.
Lees het nieuwsbericht in het AD/Utrecht ‘Honderden mensen ondertekenen petitie.’
Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in een BuurtWerKamer? Lees het hier.


Dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop verontrust Overvecht

27 november 2018

Bewoners uiten ongenoegen over dreigende sluiting BuurtWerkKamer De Klop in Utrecht Overvecht

De gemeente Utrecht maakt geen structurele middelen vrij voor BuurtWerkKamer De Klop nu de tijdelijke startsubsidie stopt. De gemeente zegt alleen geld te hebben voor een ontmoetingsruimte. Dit stuit op veel onbegrip bij de grote groep Overvechters voor wie de BuurtWerkKamer een belangrijke plek is waar ze altijd met alles terecht kunnen. Ze voeren actie tegen de sluiting.
‘Een BuurtWerkKamer is zoveel meer dan een ontmoetingsruimte. Het gaat over elkaar helpen. Met een moeilijke brief, met gezond eten voor weinig geld, het aanvragen van een uitkering,’ aldus vrijwilligster Els van der Zwet. ‘Mensen worden actief voor anderen en kunnen zoveel meer dan ze denken.’
Op vrijdag 30 november a.s. bieden de actievoerders een petitie aan aan de verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen. Inmiddels hebben oppositiepartijen PvdA en CDA de wethouder vragen gesteld over de dreigende sluiting.
Lees de vragen van raadsleden Van Waveren (CDA) en Van der Zweth (PvdA).
Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie.

Op de foto: Oproep op de gevel van De Klop om mee te gaan met het aanbieden van de petitie bij wethouder Van Ooijen op vrijdag 30 november en de handtekeningenactie te steunen.


Heidedag personeel acht BuurtWerkKamers

14 september 2018 

Jaarlijks te houden eerste Heidedag voltallig personeel BuurtWerkKamers

Vandaag kwam het bijna voltallige personeel van de BuurtWerkKamerCoöperatie samen voor een zogenoemde heidedag. Naast teambuilding ging het over onderwerpen als: wat is nodig om van de kamers een nog veiligere en prettigere plek te maken, aan welke training en opleiding is de meeste behoefte en waarin onderscheidt de BuurtWerkKamer zich van andere initiatieven ofwel wat is de essentie van de BuurtWerkKamer (het ‘DNA’).
Lees het verslag van de Heidedag.


Officiële opening Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding

11 september

Officiële opening BuurtWerkKamer De Verbinding in Zuilen/Utrecht

Vandaag is de BuurtWerkKamer in Zuilen/Utrecht officieel geopend. Klaas Verschuure, wijkwethouder van Utrecht Noordwest, onthulde de naam die de bewoners voor hun BuurtWerkKamer kozen: De Verbinding. Bewoners, de gemeente, woningcorporatie Mitros en Buurtwerkkamer Coöperatie lapten eendrachtig de ramen en bezegelden zo hun samenwerking.

Op de foto: Wethouder Klaas Verschuure onthult de naam voor de nieuwe BuurtWerkKamer in Zuilen. Sunita Chote en Tracey de Vroedt houden het naambord vast. Zij zijn teamcoördinator resp. teamassistent van De Verbinding.


ALV: ‘Blijf investeren in bestaande BuurtWerkKamers.’

2 juli 2018

De medewerkers en vrijwilligers bepalen het succes van de BuurtWerkKamers

Op 29 juni jl. kwamen de leden van de BuurtWerkKamerCoöperatie bij elkaar tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Meer dan 70 mensen waren aanwezig.  Elk van de acht BuurtWerkKamers was vertegenwoordigd en liet zijn stem horen.
Er was veel enthousiasme over de uitbreiding van het aantal BuurtWerkKamers. Tegelijk lieten de aanwezige leden weten, dat het net zo belangrijk is om te blijven investeren in iedere bestaande BuurtWerkKamer, zowel in de medewerkers als in de vrijwilligers. ‘Zij bepalen het succes van een BuurtWerkKamer.’
Lees het verslag van de Algemene Ledenvergadering.


Utrecht heeft vierde BuurtWerkKamer

15 juni 2018

Buurtkamer De Klop in Overvecht/Utrecht wordt de vierde Utrechtse BuurtWERKKamer

Buurtkamer De Klop in Overvecht Noord wordt een BuurtWerkKamer. Formeel per 1 januari 2019, maar vandaag tekenden enkele actieve bewoners en teamcoördinator Sjoerd de Josselin de Jong een intentieverklaring met Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkkamerCoöperatie.
Samen met de BuurtWerkKamers in Zuilen, Ondiep en Leidsche Rijn is De Klop de vierde BuurtWerkKamer in Utrecht.
Het DNA van De Klop lijkt al op dat van de andere BuurtWerkKamers (Zie ‘Het DNA van de BuurtWerkKamer’).  Samengaan is dan ook een logische stap. Al blijft elke BuurtWerkKamer autonoom, ieder team kan van een ander team leren en elkaar helpen waar dat nodig is, met ondersteuning vanuit de BuurtWerkKamerCoöperatie.
Bekijk het nieuwsitem van U in de Wijk/RTV Utrecht.

Op de foto van links naar rechts: Sjoerd de Josseling de Jong (teamcoördinator), Els van der Zwet en Shirley Vrij (assistenten teamcoördinator) en Gert Dijkstra (voorzitter BuurtWerkKamerCoöperatie).


Financiers enthousiast over concept BuurtWerkKamer

24 mei 2018

Vierde BuurtWerkKamer in Amsterdam heet Samen Sterk

De vierde BuurtWerkKamer in Amsterdam Zuidoost is vanmiddag officieel geopend. Een groep actieve bewoners onthulde de nieuwe naam: Samen Sterk.
In nog geen drie maanden hebben de vele vrijwilligers ‘Samen Sterk’ van de grond gekregen. De vrijwilligers uit de buurt kregen daarbij hulp vanuit de andere BuurtWerkKamers. ‘Want als een andere buurt ook een kamer wil, dan snappen we dat maar al te goed.’
Uit de toespraken van stadsdeelvoorzitter Muriel Dalglies en gebiedsregisseur bij Rochdale Nicole Anbergen, twee belangrijke sponsors, sprak veel enthousiasme over het concept BuurtWerkKamer. Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkKamerCoöperatie, bedankte hen en alle andere financiers voor hun vertrouwen. ‘Waar je ook woont in Zuidoost, vanaf nu is een BuurtWerkKamer altijd dichtbij.’
De feestelijkheden zijn opgeluisterd door gedichten van buurtbewoner Furgell Pansa.


Bouwen aan een nieuwe BuurtWerkKamer

15 mei 2018

Teamcoördinator Sunita Chote vertelt over de nieuw te openen BuurtWerkKamer in Zuilen/Utrecht

Van een lege ruimte naar een drukke BuurtWerkKamer vereist veel bevlogenheid en enthousiasme.
In Zuilen wordt hard gewerkt.
‘Je begint bij nul en straks gaat het lopen en is er een leuke, bloeiende BuurtWerkKamer.’
Bekijk het nieuwsitem van U in de Wijk/RTV Utrecht.


In de BuurtWerKamer is het niet erg als je uitvalt

16 maart 2018

'Kapsalon' De Handreiking

Voor je rust ga je niet naar BuurtWerkKamer De Handreiking in Amsterdam Zuidoost.
Lees het artikel van Floor Rusman in het NRC.


Vierde BuurtWerkKamer maakt Amsterdam Zuidoost dekkend

14 maart 2018

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor vier BuurtWerkKamers A'dam

Aan de vierde BuurtWerkKamer in Amsterdam Zuidoost wordt hard gewerkt. Het team kreeg onlangs de sleutel van hun nieuwe locatie op Gravestein 30. De nieuwe BuurtWerkKamer betekent niet alleen dat de bewoners van Bijlmer Oost (EGK-buurten) een kamer om de hoek hebben, maar ook dat iedereen in Amsterdam Zuidoost een Buurtwerkkamer heeft op loop-/fietsafstand.
Dit heuglijke feit is gevierd  op de nieuwe locatie en bekrachtigd door ondertekening  van de samenwerkingsovereenkomst voor de Amsterdamse BuurtWerkKamers voor 2018.
De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar financiers, actieve bewonersgroepen en de BuurtWerkKamerCoöperatie hun verantwoordelijkheden voor het komende jaar vastleggen in te investeren euro’s, uren, diensten en activiteiten.
Bekijk de samenwerkingsafspraak BuurtWerkKamers Amsterdam 2018.


In samenwerkingsafspraak 2018 ook nieuwe Utrechtse BuurtWerkKamer in Zuilen

8 maart 2018

Ondertekening samenwerkingsafspraak voor drie BuurtWerkKamers in Utrecht

Alle partijen die betrokken zijn bij de Utrechtse BuurtWerkKamers ondertekenden vanmiddag in BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn de samenwerkingsovereenkomst voor 2018. De overeenkomst gaat niet alleen over de twee al bestaande kamers in Utrecht (in Leidsche Rijn en Ondiep), maar ook over een nieuwe, derde BuurtWerkKamer in Zuilen, die opengaat op 13 september 2018.
Bekijk de samenwerkingsafspraak BuurtWerkKamers Utrecht 2018.

Op de foto van links naar rechts: Gert Jan Kole (bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn), Ina Massop (gemeente Utrecht), Reijnder Jan Spits (woningcorporatie Portaal) en Gert Dijkstra (BuurtWerkKamerCoöperatie). Op de achtergrond gastvrouw Sabiet Balwantgir (teamcoördinator Hart voor Leidsche Rijn). Maarten Cornelissen (woningcorporatie Mitros) en Kelly Brouwer (bewonersgroep BuurtWerkKamer Zuilen) hebben de overeenkomst op een later moment ondertekend.


‘We groeien uit onze voegen.’

9 november 2017

BuurtWerkKamerdag 2017

Tijdens de jaarlijkse BuurtWerkKamerdag maakten de vrijwilligers van de Amsterdamse BuurtWerkKamers kennis met de professionals van al onze financiële partners. Verhalen kwamen los over wat er in de BuurtWerkKamer allemaal gebeurt. Dat is inmiddels zoveel dat de ruimtes steeds vaker te klein zijn en ook de avondprogramma’s vol raken. Dat de BuurtWerkKamers steeds intensiever gebruikt worden, laten ook de cijfers uit de tussenevaluatie zien. Iedereen kijkt dan ook uit naar de vierde BuurtWerkKamer die in 2018 van start gaat in de EGK-buurten.
Vanaf volgend jaar zal de BuurtWerkKamerdag een landelijk karakter hebben. Zodat vrijwilligers en financiers van Amsterdam en Utrecht hun ervaringen kunnen delen.
Lees het rapport Tussenevaluatie BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost 2017.


‘Breek het “sociale makelen” in Utrecht open voor nieuwe partijen.’

7 november 2017

De gele bus van Radio 1 Nieuws en Co bij Hart voor Leidsche Rijn

Nieuws en Co van Radio 1 ging in gesprek met de BuurtWerkKamers. Aanleiding is de aanbesteding voor het zogenoemde ‘sociale makelen’ in de stad Utrecht.
Als het aan wethouder Diepeveen ligt, zal de 36 miljoen die hiervoor de komende jaren is uitgetrokken alleen naar welzijnsorganisaties gaan. Terwijl bewonersorganisaties zoals de BuurtWerkKamers effectiever en goedkoper zijn in het verbinden van de buurt.
Beluister het gesprek tussen Nadia Moussaid en de vrijwilligers Denayda Gumbs en Hans Haaken van BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn:

Beluister het gesprek tussen Nadia Moussaid en Gert Dijkstra, voorzitter BuurtWerkKamerCoöperatie en Theo den Hertog, directeur Stichting Doenja Dienstverlening:


Buurtorganisaties kunnen het zelf

1 november 2017

Stadsblad Utrecht: BuurtWerkKamer goedkoper dan welzijnsorganisaties

Om buurtbewoners te verbinden, gaat de gemeente Utrecht tussen 2019 en 2024 welzijnsinstellingen aan het werk zetten. Hiervoor is 36 miljoen euro gereserveerd. Dat geld kan beter worden besteed, vindt Gert Dijkstra, voorzitter van de BuurtWerkKamerCoöperatie. ‘Waarom iemand van buiten inhuren als bewoners het zelf kunnen?’
Lees het hele artikel in Stadsblad Utrecht.


Hier gaat iedereen sterker weg

27 oktober 2017

Maatschappelijke effecten van een BuurtWerkKamer

Mensen komen hier vaak binnen met een probleem: eenzaamheid, taalachterstand of schulden. Het is onze ambitie om hen sterker en gelukkiger te maken. Daarmee zorg je ervoor dat mensen weer meedoen,’ vertelt coördinator Jennifer.  Ze is blij met de financiële steun van gemeente en woningcorporaties. ‘Ze sturen vaak mensen naar óns toe, naar de formulierenbrigade bijvoorbeeld, of de klussendienst. Nieuwe Nederlanders leren hier de taal, maar ook hoe ze vuilnis buiten moeten zetten. Ga daar maar eens kijken, zeggen ze dan.’
Lees het artikel in LSA Bewonersberichten, het kwartaalblad van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners.


AD: Wat welzijnsorganisaties doen, doen buurtorganisaties vaak beter
11 oktober 2017

Inhuur welzijnsorganisaties voor 38 miljoen verbaast bewonersorganisaties

Buurtorganisaties in Utrecht zijn zeer verbaasd dat de gemeente de komende jaren voor ruim 38 miljoen alleen welzijnsorganisaties inhuurt om buurtbewoners te verbinden. Werk dat de buurtorganisaties ook doen en vaak beter.
‘Als de gemeente echt gaat voor haar slogan “Utrecht zijn we samen” is het nu tijd om dat hier te laten zien,’ aldus de buurtorganisaties in een brief aan de raadsfracties.
Lees het nieuwsbericht in het AD.


Gemeenteraad A'dam voor uitbreiding BuurtWerkKamers20 juli 2017

Amsterdamse gemeenteraad vóór uitbreiding aantal BuurtWerkKamers

De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor uitbreiding van het aantal BuurtWerkkamer in Amsterdam. Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota werd een amendement hierover aangenomen. De raad geeft daarmee aan dat de BuurtWerkKamers een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor de stad.
Lees het amendement.


Officiële opening BuurtWerkKamer Utrecht - Hart voor Leidsche Rijn21 juni 2017

Feestelijke opening BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn

In aanwezigheid van Victor Everhardt, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn vindt de officiële opening plaats van de tweede BuurtWerkKamer in Utrecht. Bewoners en instanties ondertekenen de samenwerkingsafspraak.
Bekijk de samenwerkingsafspraak.


Opening BuurtWerkKamer Utrecht - Tweed Daalsebuurt, Ondiep en Pijlsweerd2 juni 2017

Officiële opening van eerste BuurtWerkKamer in Utrecht

In Utrecht is BuurtWerkKamer TOP geopend door Kees Diepeveen, wethouder Welzijn en Wijken. De ruimte aan de Amsterdamse straatweg was voorheen een winkelpand en is door de buurtbewoners omgetoverd tot een BuurtWerkKamer, bedoeld voor de Tweede Daalsebuurt, Ondiep en Pijlsweerd (TOP).
Bekijk de vlog MAAK ‘T MEE.


Het nieuwsblad: interview Dayenne Tempo13 maart 2017

‘De dag waarop ik werk vond, boekte ik de mooiste overwinning van mijn leven.’

Dayenne Tempo (34) is ambassadeur van de BuurtWerkKamer en assistent teamcoördinator in Casa Jepie Makandra, een van de BuurtWerkKamers in Amsterdam. Ze vertelt over armoede als belangrijke reden om buiten de boot te vallen.
Lees het interview met Dayenne Tempo in Het Nieuwsblad. Het Nieuwsblad is een landelijk dagblad in België met een oplage van meer dan 250.000 exemplaren.


Grote klanttevredenheid BuurtWerkKamer bewijst maatschappelijk effect

6 februari 2017

BuurtWerkKamer geeft bewoners weer vertrouwen in toekomst

Dat blijkt uit het eerste klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van de BuurtWerkkamers in Amsterdam Zuidoost.
Aan het onderzoek deden 170 bewoners mee. Maar liefst 84% van de respondenten antwoordt bevestigend op de stelling ‘Het gaat beter met me sinds ik bij de BuurtWerkKamer kom.’ Eenzelfde percentage geeft aan door de BuurtWerkKamer positiever te zijn gaan denken over de toekomst. Een veelzeggend aantal, temeer omdat de mensen die bij de BuurtWerkKamer starten vaak te maken hebben met complexe problemen.
Lees het Klanttevredenheidsonderzoek Amsterdamse BuurtWerkKamers 2016.


 BuurtWerkKamers gaan door: de stem van vele buurtbewoners blijkt effectief10 november 2016

BuurtWerkKamers in Amsterdam gaan door

De gemeenteraad in Amsterdam stemt unaniem voor de motie om de BuurtWerkKamers open te houden. De beide verantwoordelijke wethouders, Arjan Vliegenthart, SP (Armoedebestrijding, Werk en Inkomen) en Eric van den Brug, GroenLinks (Zorg en Welzijn) zeggen toe dat er een alternatieve financiering komt zodat de BuurtWerkKamers in 2017 door kunnen.


Protestmars BuurtWerkKamers Amsterdam12 oktober 2016

Amsterdam heroverweegt sluiting BuurtWerkKamers

De gemeente Amterdam gaat opnieuw kijken of er mogelijkheden zijn om de BuurtWerkKamers in de stad te behouden. Vorige week werd er nog gedemonstreerd omdat Amsterdam de subsidie stop wilde zetten. GroenLinks en de PvdA hebben de kwestie vandaag aangekaart.
Bekijk het nieuwsitem van Hart van Nederland, vanaf minuut 11.


1Buurtbewoners BuurtWerkKamers spreken in bij commissies Stopera2 oktober 2016

BuurtWerkKamers bij raadscommissies tegen dreigende sluiting

Bewoners uit Zuidoost spreken in bij raadscommissies van gemeente Amsterdam tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamers in stadsdeel Zuidoost. Na de eerdere protestmarsen bij het stadsdeelkantoor Zuidoost en de Stopera uiten de bewoners opnieuw hun zorgen. Nu bij de commissie Armoedebestrijding en Werk en Inkomen (portefeuilles wethouder Arjan Vliegenthart, SP) als ook bij de commissie Zorg en Welzijn (portefeuille wethouder Eric van den Burg, GroenLinks). De bewoners geven de raadsleden een aantal overwegingen mee om voor de BuurtWerkKamers alsnog budget vrij te maken.


Protestmars Amsterdam BuurtWerkKamers6 oktober 2016

BuurtWerkKamers laten hun stem horen

Een woedende stoet vrijwilligers en bezoekers van de Amsterdamse BuurtWerkKamers trok vanmorgen luidruchtig richting stadhuis.  Ze hadden een petitie bij zich tegen de bezuinigingen waardoor ze dicht moeten. Toen er geen een verantwoordelijke wethouder was die de petitie in ontvangst wilde nemen, werden ze nog bozer. De BuurtWerkKamers zijn van levensbelang voor een grote groep kwetsbare bewoners en hét voorbeeld van burgerparticipatie.
Bekijk het nieuwsitem in Hart van Nederland, late editie.


Het Parool Stadsdelen krijgen extra tijd voor bezuinigingsopdracht6 oktober 2016

Stadsdelen krijgen extra tijd voor bezuinigingsopdracht

Protest uit Amsterdam Zuidoost. BuurtWerkKamers moeten openblijven. ‘Waar moet ik zometeen anders naar toe?’
Lees het nieuwsbericht in het Parool.


Deelnemers van BuurtWerkKamers Amsterdam gaan petitie aanbieden tegen sluiting28 september 2016

BuurtWerkKamers bedreigd met sluiting

Het sluiten van de BuurtWerkKamers in Amsterdam Zuidoost is in tegenspraak met alles wat de stad zegt te willen.
Lees het persbericht van de BuurtWerkKamerCoöperatie.


Protestmars BuurtWerkKamers Amsterdam Zuidoost september 201627 september 2016

Protestmars tegen dreigende sluiting BuurtWerkKamers

Meer dan 120 mensen vrijwilligers en bezoekers van de BuurtWerkKamers komen uit protest naar stadsdeelkantoor in Amsterdam Zuidoost. Zij zijn bezorgd over de dreigende sluiting van hun BuurtWerkKamers. Onder luid pannengeroffel lieten ze in de protestmars naar het stadsdeelkantoor al duidelijk van zich horen. Ter plekke overhandigde Carolien Oudejans namens alle bewoners de petitie aan Muriël Dalgliesh, voorzitter stadsdeel Zuidoost. Op deze manier zetten zij hun zorgen kracht bij.
Bekijk het nieuwsitem van Zuidoost TV


Ook jonge deelnemers BuurtWerkKamers Amsterdam spreken in bij vergadering Algemeen Bestuur stadsdeel Zuidoost20 september 2016

Amsterdam Zuidoost moet 1,3 miljoen extra bezuinigen

De buurtwerkkamers in Zuidoost zijn bang dat ze per 1 januari 2017 moeten sluiten. Buurtbewoners uit Amsterdam Zuidoost zijn boos. Ze komen naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost om te protesteren en in te spreken tegen sluiting van de BuurtWerkKamers. ‘Meer dan 1200 bewoners maken in Zuidoost gebruik van de voorziening. Het zijn juist de meest kwetsbare bewoners,’ zegt Gert Dijkstra, voorzitter BuurtWerkKamerCoöperatie in gesprek met ZuidoostTV. Aicha Richardson, bewoner, vrijwilliger en lid van de BuurtWerkKamerCoöperatie voegt toe: ‘De BuurtWerkKamer heeft mij weer geholpen om uit huis te komen, hoopvol te zijn en weer aan de slag te gaan in de gemeenschap.‘
Bekijk het nieuwsitem van Zuidoost TV.


Onderzoek fraude BuurtWerkKamer Holendrecht24 januari 2016

Onderzoek fraude BuurtWerkKamer Holendrecht afgerond

De fraude door de voormalig voorzitter kwam vorig jaar aan het licht. Het bestuur van de BuurtWerkKamer besloot direct een onafhankelijk onderzoek te starten. De conclusies uit het rapport worden onderschreven. Het bestuur zal de aanbevelingen opvolgen, zoals een strikt en transparant budgetbeheer en het professionaliseren van de organisatie.
Lees het persbericht van het bestuur Casa Jepie Makandra.
Lees het verslag van onderzoek naar fraude bij Casa Jepie Makandra, Jan Hoek, december 2015.


Aanscherpen afspraken Amsterdamse BuurtWerkKamer in Holendrecht nodig aldus waarnemend voorzitter Gert Dijkstra21 mei 2015

Voorzitster stal duizenden euro’s van gesubsidieerde bewonersvereniging in Holendrecht

Het bestuur van de vereniging heeft de vrouw per direct op non-actief gezet en aangifte gedaan bij de politie. ‘Ook hebben wij opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren. De vrijwilligers zijn aangeslagen en onthutst,’ aldus interim voorzitter Gert Dijkstra.
Bekijk het nieuwsitem van AT5.


Voorzitster Casa Jepie Makandra op non actief vanwege verdenking fraude20 mei 2015

Voorzitster heeft geld onttrokken uit middelen vereniging

Het bestuur van bewonersvereniging Casa Jepie Makandra, heeft bij het opmaken van de jaarrekening 2014 tot haar ontzetting moeten constateren dat haar voorzitter voor privé doeleinden geld heeft onttrokken uit de middelen van de vereniging.
Lees het persbericht van het bestuur Casa Jepie Makandra.