Kwetsbaar en krachtig

Kwetsbaar
We gebruiken de term ‘kwetsbare bewoners’ voor bewoners die niet of beperkt zelfredzaam zijn op een of meerdere leefdomeinen.
Er kunnen uiteenlopende problemen spelen: werkloosheid, eenzaamheid, problematische schulden, armoede, een lage opleiding, laaggeletterdheid of taalachterstand.
Tegelijk zijn deze bewoners in potentie zelfredzaam en hebben, ondanks hun kwetsbaarheid, hun eigen (nog onontdekte) talenten en capaciteiten.

Krachtig
We gebruiken de term ‘krachtige bewoners’ voor bewoners die volledig zelfredzaam zijn op alle leefgebieden. Dat wil overigens niet zeggen dat deze bewoners alles zelf kunnen en op bepaalde terreinen geen hulp van anderen kunnen gebruiken.

Niemand is alleen kwetsbaar of alleen krachtig.

Terug