Ledenorganisatie

Vereniging
De BuurtWerkKamerCoöperatie is een vereniging. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die zich inzet voor een BuurtWerkKamer, of ze dat nu doen in de vorm van tijd of in de vorm van geld, als persoon of vanuit een instantie. Dit betekent dat de actieve vrijwilligers en medewerkers in de BuurtWerkKamers en de bestuursleden van de betrokken bewonersverenigingen lid kunnen worden. Hun bijdrage aan de BuurtWerkKamer is uit te drukken in uren. Daarnaast kunnen ook de partners en financiers lid zijn. Zij investeren in euro’s.
Ieder nieuw lid sluit een lidmaatschapsovereenkomst. Een model-overeenkomst is te vinden onder tablad verslagen en documenten. Voor bewoners en medewerkers kost het lidmaatschap eenmalig € 10,-. 

Algemene Ledenvergadering BuurtWerkKamerCoöperatie 2016

Leden bepalen koers
De leden bepalen samen wat de coöperatie doet en hoe ze dat doet. Dit gebeurt in de Algemene Ledenvergadering (ALV), die een maal per jaar in juni plaatsvindt. Voor de datum van de eerstvolgende ALV zie ‘agenda’. In de BuurtWerkKamerCoöperatie hebben degenen die er uren insteken als vrijwilliger net zo veel te vertellen en te sturen als degenen die er geld insteken als werkbedrijf, fonds, uitkeringsinstantie, woningcorporatie of gemeente. Een nieuwe vorm van samenwerking en een voorbeeld van directe democratie. Dat past in het plaatje van de ‘participatiesamenleving’ en ligt in de lijn van onze filosofie van zelfbeheer en eigenaarschap.

Kern van professionals
De BuurtWerkKamerCoöperatie heeft een klein ondersteunende team van professionals dat bestaat uit drie bestuursleden, een coach, en vier teamcoördinatoren. Zij kennen als geen ander zowel de systeemwereld van instanties als de leefwereld van kwetsbare mensen en weten deze twee goed met elkaar te verbinden. Daarnaast brengen zij meer dan 20 jaar ervaringsdeskundigheid in, 30 jaar leidinggevende ervaring en meer dan 10 jaar ervaring met activeringscentra annex buurtwerkkamers. Dit alles tegen een laag maatschappelijk uurtarief en met tegelijkertijd de inbreng van vele onbetaalde vrijwilligersuren.

Bestuur ondertekent oprichtingsdocument bij notaris op 9 december 2015

Bestuur
Het bestuur van de BuurtwerkkamerCoöperatie bestaat uit (van links naar rechts):
Saskia Bedford (secretaris),
Maurice Riesewijk (penningmeester) en
Gert Dijkstra (voorzitter).
De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de BuurtWerkKamers.

Meer weten over onze organisatievorm?
Neemt u dan gerust contact met ons op
.