Luister naar onze ambassadeurs

Voor veel bewoners is de BuurtWerkKamer een plek waar ze een begin maken met het oplossen van problemen thuis. Daarnaast gaan ze vaak iets ondernemen voor de buren of de buurt. Iets wat ze leuk vinden om te doen, waar ze energie van krijgen.
Zo worden regelmatig talenten ontdekt. Bewoners maken stappen die ze zonder de steun vanuit de BuurtWerkKamer niet hadden kunnen maken. Stappen waar ze terecht trots op zijn.

Graag vertellen deze bewoners over hun leven, over de tegenslagen en hoe ze zich eruit geknokt hebben. Ter inspiratie en om anderen tot steun te zijn.
Verhalen, die beter dan welke argumenten ook, de kracht van een BuurtWerkKamer illustreren.

Ambassadeurs
Onze ambassadeurs worden geregeld uitgenodigd voor bijeenkomsten of congressen en vertellen daar over hun ervaringen in de BuurtWerkKamer.
Wilt u ook een van onze ambassadeurs uitnodigen? Neemt u dan contact met ons op.

Luister naar Vivian Fordjour
Vivian Fordjour kwam uit Ghana naar Amsterdam Zuidoost. BuurtWerkKamer Multibron hielp haar uit haar isolement te komen.

Luister naar Herman Oosterbaan
Herman Oosterbaan was aan drank verslaafd. Tot het roer omging met hulp van zijn omgeving. Jarenlang hielp hij anderen vanuit BuurtWerkKamer Casa Jepie Makandra.

Luister naar Dayenne Tempo
Dayenne Tempo kwam bij de BuurtWerkKamer binnen als cliënt. Nu is ze er in dienst als assistent teamcoördinator.

Lees verder
Lees ook over de ervaringen van onze andere ambassadeurs.