Samenwerking

Samenwerking tussen bewoners en instanties

De BuurtWerkKamer is een unieke samenwerking op het terrein van wonen, informele zorg, werken en welzijn tussen vele instanties en bewoners in kwetsbare buurten. Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand. De BuurtWerkKamerCoöperatie heeft daarin een cruciale rol.

Een belangrijke taak van de coöperatie is na te gaan of het opstarten van een BuurtWerkKamer in een bepaalde wijk mogelijk is. Vaak gebeurt dit naar aanleiding van een signaal of verzoek van een lokale partij.
Zo kan een bewonersgroep in hun buurt een BuurtWerkKamer willen starten. Maar ook instanties kunnen interesse hebben in een BuurtWerkKamer-project, zoals een gemeente, woningcorporatie, uitkeringsinstantie, werk-reïntegratiebedrijf, zorgverzekeraar of fonds.

Is een BuurtWerkKamer in een bepaalde wijk haalbaar, dan zorgt de BuurtWerkKamerCoöperatie ervoor dat de bewoners(vereniging) enerzijds en potentiële partners (financiers) anderzijds met elkaar in contact komen.

Wanneer een BuurtWerkKamer start, ligt daaraan een samenwerkinsovereenkomst ten grondslag. Daarin ligt vast hoe alle partijen (dus bewoners en partners) graag met elkaar samenwerken en hoe ze gezamenlijk duurzaam willen investeren in de BuurtWerkKamer. In jaarafspraken wordt de samenwerking concreet gemaakt en zijn resultaatverplichtingen opgenomen.
Voor een voorbeeld van samenwerkingsafspraken verwijzen we u naar het tabblad verslagen en documenten.