Verslagen en documenten

Verslagen bestuursbijeenkomsten
Verslagen Algemene Ledenvergadering
Heidedagen
Oprichtingsdocumenten BuurtWerkKamerCoöperatie

Methodische aanpak BuurtWerkKamer
Modelovereenkomsten
Financieringsaanvragen
Samenwerkingsafspraken 
Meerjarenplannen
Verantwoordings- en evaluatierapportages
Begrotingen BuurtWerkKamerCoöperatie
Jaarrekeningen BuurtWerkKamerCoöperatie
Prettig en veilig werken in de BuurtWerkKamer
Overige documenten

 

Verslagen bestuursbijeenkomsten

 

Verslagen Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Heidedagen

 

Oprichtingsdocumenten BuurtWerkKamerCoöperatie

 

Methodische aanpak BuurtWerkKamer

 

Modelovereenkomsten

 

Financieringsaanvragen

 

Samenwerkingsafspraken

 

Meerjarenplannen

 

Verantwoordings- en evaluatierapportages

 

Begrotingen BuurtWerkKamerCoöperatie

 

Jaarrekeningen BuurtWerkKamerCoöperatie

 

Prettig en veilig werken in de BuurtWerkKamer

 

Overige documenten