Verslagen en documenten

Verslagen bestuursbijeenkomsten
Verslagen Algemene Ledenvergadering
Heidedagen
Oprichtingsdocumenten BuurtWerkKamerCoöperatie

Methodische aanpak BuurtWerkKamer
Modelovereenkomsten
Financieringsaanvragen
Samenwerkingsafspraken 
Meerjarenplannen
Verantwoordings- en evaluatierapportages
Begrotingen BuurtWerkKamerCoöperatie
Jaarrekeningen BuurtWerkKamerCoöperatie
Prettig en veilig werken in de BuurtWerkKamer
Overige documenten

Verslagen bestuursbijeenkomsten
Verslagen Algemene Ledenvergadering (ALV)
Heidedagen
Oprichtingsdocumenten BuurtWerkKamerCoöperatie
Methodische aanpak BuurtWerkKamer
Modelovereenkomsten
Financieringsaanvragen
Samenwerkingsafspraken
Meerjarenplannen
Verantwoordings- en evaluatierapportages
Begrotingen BuurtWerkKamerCoöperatie

Jaarrekeningen BuurtWerkKamerCoöperatie
Prettig en veilig werken in de BuurtWerkKamer
Overige documenten