Woningcorporatie

De meerwaarde voor u als woningcorporatie
Bewoners halen en brengen. Ze gaan alleen aan de slag met activiteiten waar voor hen energie in zit. Veel van die activiteiten en diensten dragen bij aan de doelen en belangen van u als woningcorporatie, zoals:

  • Klussendienst aan/om de woning
  • Opruimploeg
  • Tuindienst (incl. onderhoud binnentuinen)
  • Formulierenbrigade
  • Schuldhulptoeleiding
  • Bemiddeling bij huurachterstanden

Samen met gemeente en bewoners
In de buurtwerkkamers nemen in elke buurt honderden bewoners deel aan de activiteiten of maken gebruik van de diensten, georganiseerd door tientallen vrijwilligers/bewoners. Dat wordt ondersteund door ‘sleutelbewoners’ en de BuurtWerkKamer Coöperatie. Vastgelegd in een samenwerkingsafspraak met alle opdrachtgevers, namelijk de betrokken bewonersvereniging, de woningcorporaties met (huur)woningen in de buurt, mogelijk ook de zorgverzekeraar(s) en de lokale uitkeringsinstantie als ook de gemeente. Samen spreken zij af dat gemeente, uitkeringsinstantie, zorgverzekeraars en woningcorporaties een financiële bijdrage leveren, de bewoners uren inbrengen en dat buurtwerkkamers zich inzetten op activiteiten waardevol voor alle deelnemers. Daarmee is de buurtwerkkamer een unieke samenwerking op wonen, informele zorg, werken en welzijn in kwetsbare buurten tussen organisaties en bewoners.

Bijdrage aan doelen van de woningcorporatie
De buurtwerkkamer is een kleinschalige laagdrempelige buurtruimte waar juist uw kwetsbare huurders gebruik van maken. Daarmee vervult de buurtwerkkamer een rol in het voorkomen van overlast, het verminderen van huisuitzettingen wegens huurschuld (en of overlast), het schoon en veilig houden van de buurt en het ondersteunen van huurders in kleine klusjes in en om het huis opdat zij langer en prettiger in de buurt kunnen blijven wonen. Tevens is de buurtwerkkamer een plek waar het zogeheten ‘eigenaarschap’ van huurders kan groeien waardoor ook huurders meer zelf kunnen doen en gaan doen, hetgeen ook de woningcorporatie ontlast in haar dienstverlening.