Vijf meestgestelde vragen

1. Waaraan moet een activiteit in de BuurtWerkKamer voldoen?

Het enige criterium is dat een bewoner zelf zin heeft om energie te steken in een activiteit voor een ander of de buurt. Die bewoner krijgt dan alle ruimte om er mee aan de slag te gaan. En als het nodig is, geeft het team ondersteuning. De activiteit kan dus van alles zijn.

2. Wat gebeurt er allemaal in een BuurtWerkKamer?

Bijna teveel om op te noemen. De rode draad is sociale ontmoeting, ondersteuning en activering.

De diensten/activiteiten in de BuurtWerkKamers zijn:
 • kookclub/samen eten, ontbijtcafé, lunchcafé,
 • wandelen, samen eropuit,
 • empowermentgroepen,
 • hulp bij de Nederlandse taal, basisconversatieles, lees- en schrijfbegeleiding,
 • budgetadvies, begeleiding naar schuldhulpverlening, hulp bij een problematische (huur)schuld, bemiddeling bij een huurachterstand,
 • computerles, les in digitale vaardigheid,
 • fietslessen,
 • naailessen,
 • yogalessen,
 • wegwijs maken van nieuwe bewoners in de buurt onder wie statushouders met een recente verblijfsvergunning,
 • tuinactiviteiten, onderhoud binnentuinen,
 • opruimdienst, schoonmaken binnen- en buitenruimten,
 • klusdienst,
 • fietsherstelservice,
 • hulp bij het invullen van een lastig formulier of bij een moeilijk geformuleerde brief/e-mail, hulp bij diverse aanvragen,
 • hulp bij het benaderen van een (slecht bereikbare) instantie, samen op bezoek bij een instantie,
 • advies bij een opvoedprobleem,
 • ondersteuning bij opstellen van een cv, opstellen sollicitatiebrief, Samen Kappen, begeleiding bij ontplooien van andere zelfstandige werk activiteiten,
 • huiswerkbegeleiding,
 • kidsclub.

3. Hoeveel mensen maken gebruik van een BuurtWerkKamer?

Dit verschilt per BuurtWerkKamer. In een BuurtWerkKamer nemen 300 tot 700 bewoners deel aan activiteiten en diensten. Er zijn per BuurtWerkKamer 20 tot 60 vrijwilligers actief in het organiseren van die activiteiten en diensten. Zij maken deel uit van het zogenoemde basisteam. Van deze vrijwilligers hebben 10 tot soms meer dan 30 mensen een sleutel van de ruimte. En minimaal 3 tot 7 van hen zijn lid van de betreffende bewonersvereniging. Iedereen die deel neemt aan een activiteit of dienst in de BuurtWerkKamer wordt gevraagd om van de bewonersvereniging lid van te worden (voor een symbolische € 1,-).

Sommige vrijwilliger zijn deels (soms 8 uur per week, tot soms 32 uur per week) ook betaald actief op een werkervaringsplaats of in een perspectiefbaan, veelal met een beperkte loonwaarde en een daarbij horende loonkostensubsidie. Zie onze werkladder.

4. Welke specifieke meerwaarde heeft de BuurtWerkKamer voor onze woningcorporatie?

Naast de voordelen die ook voor andere instanties gelden, zijn er voor woningcorporaties specifieke voordelen. Van de BuurtWerkKamer maken namelijk juist kwetsbare huurders gebruik. En veel van wat in een BuurtWerkKamer gebeurt, sluit aan bij de doelen en belangen van een woningcorporatie. Zoals:

 • de klussendienst aan/om de woning,
 • de opruimploeg,
 • de tuindienst (incl. onderhoud binnentuinen),
 • de formulierenbrigade,
 • de schuldhulptoeleiding,
 • de bemiddeling bij huurachterstanden,
 • en het ‘wegwijs’ maken van nieuwe huurders in de buurt, in het bijzonder de statushouders.

Met deze diensten en activiteiten vervult de BuurtWerkKamer een rol in het voorkómen van overlast,

 • het verminderen van huisuitzettingen door huurschuld (en of overlast),
 • het schoon en veilig houden van de buurt,
 • het ondersteunen van huurders bij klussen in en om het huis.

Zo draagt de BuurtWerkKamer op een wezenlijke manier bij aan een leefbare buurt, waar het voor huurders prettig wonen is.

Een laatste voordeel dat we willen noemen is de focus van de BuurtWerkKamer op ‘eigenaarschap’. Bewoners gaan gaandeweg steeds meer zelf doen. Ook dit aspect ontlast de woningcorporatie in haar dienstverlening.

De totale meerwaarde voor een woningcorporatie hebben we voor u samengevat in de volgende afbeelding:

5. Past de BuurtWerkKamer wel in bestaande wet- en regelgeving zoals de Woningwet?

We merken regelmatig dat potentiële partners denken dat ze een integrale werkwijze zoals in de BuurtWerkKamer niet kunnen financieren. Met name woningcorporaties uiten de zorg dat ze gebonden zijn aan wet- en regelgeving en alleen kunnen bijdragen aan activiteiten die strikt in lijn liggen met hun organisatiedoelstellingen en dat het ondersteunen van ‘welzijn’ daar niet meer in past. Deze opvatting berust op een misverstand. In de Woningwet staat nadrukkelijk dat woningcorporaties juist uitdrukkelijk de ‘opdracht’ hebben om wél te investeren in woonmaatschappelijk werk, mits het gaat om een bijdrage aan integrale projecten of activiteiten van derden (zoals de BuurtWerkKamer), die er voor zorgen dat de huurders prettig zelfstandig kunnen wonen. Het samen betalen aan een integraal initiatief zoals de BuurtWerkKamer vraagt wel een extra inspanning. Het is nodig om de afzonderlijke doelen van iedere partner duidelijk te omschrijven en vast te leggen. Dit gebeurt in jaarlijkse samenwerkingsafspraken. Voor voorbeelden van samenwerkingsafspraken verwijzen we u naar Verslagen en documenten.

Inhoud

BuurtWerkKamerFonds​

Draag je de BuurtWerkKamers een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan door een bijdrage te doneren aan het BuurtWerkKamerFonds.

Met jouw donatie kunnen we als non-profitorganisatie onze missie uitvoeren. Wij zijn enorm dankbaar voor jouw hulp!

In het nieuws

Het stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost blijft bij haar standpunt en beëindigt op 31 december 2020 de subsidie voor BuurtWerkKamer Samen Sterk.
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft aangekondigd een bedrag van € 16.832 terug te willen vorderen bij de drie BuurtWerkKamers in Zuidoost. Dit omdat deze BuurtWerkKamers in
Het programma Schoon Schip, dat in de BuurtWerkKamers gebruikt wordt als schuldhulptoeleidingsprogramma, is een effectieve interventie. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek vond plaats
Na een zoektocht van maanden heeft de Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding een locatie gevonden aan de Kenaustraat 42a in Zuilen, in het gebouw van de