Over ons

Eind 2015 is de BuurtWerkKamerCoöperatie opgericht. De oprichtingsdocumenten treft u aan onder het tabblad verslagen en documenten.

De coöperatie is een zogenoemde ‘economische vereniging’ met leden. Over deze organisatievorm kunt u meer lezen onder het tabblad ledenorganisatie.

De coöperatie ondersteunt de BuurtWerkKamers met diensten die de bewoners zelf niet (volledig) kunnen leveren maar die wel noodzakelijk zijn om de continuïteit van de BuurtWerkKamers te garanderen.

Wat gebeurt er allemaal in een BuurtWerkKamer?

  • Hoe kan het dat juist bewoners die voor officiële instanties niet te bereiken zijn, zich in een BuurtWerkKamer thuis voelen en zich actief inzetten voor buurt en buren?
  • Wat maakt de BuurtWerkKamer effectiever en goedkoper dan welke andere aanpak ook?
  • Hoe zorgt een BuurtWerkKamer ervoor dat een gemeente, woningcorporatie, uitkeringsinstantie, zorginstelling of zorgverzekeraar bespaart op uitvoeringskosten?

Wat is een BuurtWerkKamer

Een buurtwerkkamer is een laagdrempelige buurtvoorziening die vrijwel volledig wordt gerund door bewoners zelf. In een buurtwerkkamer vindt niet alleen ontmoeting plaats, maar helpen buurtbewoners elkaar ook met vragen en uitdagingen op het gebied van lastige formulieren, contact met instanties, financiën, taal, digitalisering, klusjes, werk en opleiding, gezondheid, bewegen en natuurlijk het tegengaan van eenzaamheid. Bewoners bepalen zelf wat zij aanbieden en hoe zij dat doen. Het beheer van de ruimte doen zij zelf, daarbij ondersteund door een parttime coördinator en een assistent teamcoördinator uit de wijk. In een buurtwerkkamer ‘werken’ mensen vanuit wederkerigheid en ervaringsdeskundigheid met als centraal uitgangspunt; ‘iedereen kan iets wat een ander niet kan’. Iedere buurtwerkkamer heeft een eigen bewonersvereniging waarvan alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers lid zijn en die fungeert als medeopdrachtgever van de Buurtwerkkamer Coöperatie.

Agenda

Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt iedere 6 weken bijeen.

De besluiten van het bestuur vindt u terug in korte verslagen, die bij voorkeur uiterlijk twee weken na de bestuursvergadering worden vastgesteld. De besluiten worden gepubliceerd onder het tabblad verslagen en documenten.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledevergadering (ALV) vindt een maal per jaar plaats in de maand juni. Wilt u nalezen wat we in onze laatste bijeenkomst hebben afgesproken? Kijkt u dan onder het tabblad verslagen en documenten.

Ambassadeurs

Luister naar onze ambassadeurs

Voor veel bewoners is de BuurtWerkKamer een plek waar ze een begin maken met het oplossen van problemen thuis. Daarnaast gaan ze vaak iets ondernemen voor de buren of de buurt. Iets wat ze leuk vinden om te doen, waar ze energie van krijgen. Zo worden regelmatig talenten ontdekt. Bewoners maken stappen die ze zonder de steun vanuit de BuurtWerkKamer niet hadden kunnen maken. Stappen waar ze terecht trots op zijn.

Lees de verhalen van onze ambassadeurs

Deelnemers en medewerkers van de BuurtWerkkamer vertellen u graag wat de BuurtWerkKamer voor hen betekent.

Partners

Gemeentes

Woningcorporaties

Fondsen

Werk- & Reïntegratiebedrijven

Zorgverzekeraars

Vacatures

Open sollicitatie

Zou je graag voor een BuurtWerkKamer werken? Stuur ons een open sollicitatie! Dan kunnen we je meenemen in de eerstvolgende sollicitatieprocedure. Door uitbreiding van het aantal BuurtWerkKamers zoeken we regelmatig naar nieuwe medewerkers.

Iedere BuurtWerkKamer wordt ondersteund door een Teamcoördinator (parttime, op ZZPbasis of in dienstverband) en een Assistent Teamcoördinator (perspectiefbaan voor een buurtbewoner).

De assistent-functie is onderdeel van ons concept, waarbij we mensen begeleiden die niet elke dag 100% kunnen werken. De assistent-functie wordt bij ons daarom alleen ingevuld door kandidaten die solliciteren vanuit de (langdurige) bijstand en/of het doelgroepenregister (of daarvoor in aanmerking komen) en voor wie een loonkostensubsidie geldt. Ben je geïnteresseerd in de functie van assistent en val je binnen de genoemde doelgroep, dan nodigen we je van harte uit om ons dat te laten weten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Juriaan Otto (coach) via 06-14021203.

Reageren?

Stuur een korte motivatie en je CV naar Zerhaya Chin A Foeng (HR en Office) via zerhaya@buurtwerkkamer.nl o.v.v. Open sollicitatie Teamcoördinator of Assistent Teamcoördinator.

In het nieuws

Het stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost blijft bij haar standpunt en beëindigt op 31 december 2020 de subsidie voor BuurtWerkKamer Samen Sterk.
Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft aangekondigd een bedrag van € 16.832 terug te willen vorderen bij de drie BuurtWerkKamers in Zuidoost. Dit omdat deze BuurtWerkKamers in
Het programma Schoon Schip, dat in de BuurtWerkKamers gebruikt wordt als schuldhulptoeleidingsprogramma, is een effectieve interventie. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek vond plaats
Na een zoektocht van maanden heeft de Utrechtse BuurtWerkKamer De Verbinding een locatie gevonden aan de Kenaustraat 42a in Zuilen, in het gebouw van de