Dynaida

Dynaida

“We vechten allemaal om uit een slechte situatie te komen”

Dynaida Gumbs (Curaçao, 1963) is assistent-coördinator van BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn in Utrecht. Een betaalde baan in haar eigen wijk, daar is ze ontzettend blij mee.
Vanuit haar woonplaats Utrecht werkte Dynaida bijna 25 jaar lang als jeugdwerker in diverse grote steden. Het was een bewuste keuze om op verschillende plekken met problematische jongeren te werken: ze houdt van drukte en verandering. Toch kwam daar de klad in. Een kwakkelende economie bepaalde dat contracten steeds korter duurden en minder uren bevatten. Zo kwam het dat Dynaida zonder werk thuis kwam te zitten. Dat duurde vier jaar lang. Sollicitaties leverden nul op rekest en haar inkomen kelderde drastisch. Ook voor laaggeschoold werk kwam ze niet in aanmerking en het UWV keurde vrijwilligerswerk af.
Ze wist niet meer hoe ze met haar oplopende schulden om moest gaan en belandde bij de Voedselbank. Gelukkig liep ze daar Sabiet Balwantgir tegen het lijf, die bezig was met de oprichting van een BuurtWerkKamer voor Leidsche Rijn. “Jij was toch jongerenwerker?” Sabiet herkende Dynaida en kon haar werkervaring goed gebruiken voor een nieuw samen te stellen team. Ze bood haar eerst vrijwilligerswerk aan. Een jaar later regelde Dynaida zelf een werkervaringsplek. Deze kon weer een jaar later worden opgewaardeerd tot een baan als assistent-coördinator, tegen minimumloon. “Sinds mei 2018 ben ik hier officieel in dienst”, aldus een stralende Dynaida.

Het project Leidsche Rijn is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland en nog volop in ontwikkeling. “Het grootste probleem van deze nieuwe VINEX-locaties is echtscheiding,” legt Dynaida uit. “Het ontbreken van een persoonlijk netwerk of het wegvallen van inkomen maakt dat buurtbewoners naar ons toe komen. Wij zijn een nuldelijnsvoorziening, bieden ze een kop koffie en een luisterend oor en horen de problemen vaak als eerst.”
Dynaida houdt van mensen helpen, kinderen in het bijzonder. Ze organiseerde met de buurtbewoners een Sinterklaasviering en een bezoek aan de bioscoop. Op woensdag verzorgt ze de lunch voor kinderen van de basisschool. Ook is er een dansgroep voor kinderen en ze is op zoek naar een wiskundeleraar voor bijlessen aan kinderen van groep 7 tot en met de middelbare school.
Er komen veel verzoeken voor activiteiten, waardoor Dynaida voortdurend moet schakelen. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk te doen wat de buurtbewoners willen. Alles gebeurt op vrijwillige basis, slechts onkosten worden vergoed.

Dankzij de BuurtWerkKamer kreeg Dynaida haar leven weer op de rit. Ze heeft Hart voor Leidsche Rijn vanaf de start helpen opbouwen en heeft haar draai weer gevonden. “God zij dank.”
Ze hoopt dat alles blijft zoals het nu is, want dan is ze over enkele jaren schuldenvrij en kan dan eindelijk weer wat geld overhouden voor zichzelf. Bijvoorbeeld om een reis te kunnen maken naar Curaçao, waar ze is geboren en opgegroeid.

“Het helpt om te merken dat je niet alleen bent en dat veel mensen met financiële problemen kampen. Toch denken bezoekers vaak dat medewerkers en vrijwilligers geen problemen hebben. Maar we vechten allemaal om uit een slechte situatie te komen,” zegt Dynaida. Ze ziet de wereld nu anders dan vroeger. Ooit vond ze een goed salaris belangrijk, terwijl ze nu innerlijke rust het allerbelangrijkst vindt. “Ondanks alle zorgen houden we van elkaar en iedereen om ons heen.”

Tekst: AnneMarie Tiebosch
Foto: Jonna Bruinsma